maxbud
Powrót do realizacji

Politechnika Wrocławska bud.C7 2011 - Wrocław

Budynek C 7 jest użytkowany jako siedziba Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Prowadzone na nim prace remontowe polegały na odtworzeniu elementów, które uprzednio zostały zdemontowane lub które zostały uszkodzone w trakcie prowadzenia prac związanych z termomodernizacją budynku C7. Ponadto wykonano elementy, które ze względu na ich obecny stan techniczny wymagały wymiany jak i te, które ze względu na brak obecnie produkowanych zamienników, nie można było naprawić czy uzupełnić. Na budynku C7 zamontowano także konstrukcję wsporczą i tor jezdny dla wózka jezdnego wraz z podestem wiszącym jako system dostępu do elewacji budynku.

zdjęcie przedstawiające Politechnika Wrocławska bud.C7 2011
zdjęcie przedstawiające Politechnika Wrocławska bud.C7 2011
zdjęcie przedstawiające Politechnika Wrocławska bud.C7 2011
zdjęcie przedstawiające Politechnika Wrocławska bud.C7 2011
zdjęcie przedstawiające Politechnika Wrocławska bud.C7 2011
zdjęcie przedstawiające Politechnika Wrocławska bud.C7 2011
zdjęcie przedstawiające Politechnika Wrocławska bud.C7 2011
zdjęcie przedstawiające Politechnika Wrocławska bud.C7 2011

Zapraszamy do kontaktu KONTAKT

Zgadzam się na przetwarzanie przez P. B "Maxbud ABJ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie.

Zgadzam się na przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o ofercie handlowej P. B. "Maxbud ABJ" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 - tekst jednolity)

  • Maxbud ABJ Sp. z o.o.
  • Wrocław 54-215 ul. Bystrzycka 89
  • tel. +48 71 349-47-60
  • fax. +48 71 349-47-63
  • email: sekretariat@maxbudabj.pl